ХАЯТ ХОЛДИНГ

«Хаят Холдинг» е една частна институция, която е основана през 1937 г. Това е една институция, която има клиентски-ориентирана философия, отдава значение на развитието и новаторството, уважава околната среда и клиентите, има новаторски подход към процесите на маркетинга, продажбите и услугите. В днешно време числеността на персонала на «Хаят Холдинг» е 14.000, има международни участия, освен това осъществява дейност в две основни области – «Кастамону Ентегре» осъществява дейност в областта на дървопреработването, а «Хаят Кимия» - в производството на потребителски стоки (перилни и почистващи препарати „Бинго”, „Тест”, бебешки пелени и дамски превръзки марка „Молфикс” и „Молпед”, почистващи хартии марка „Папия”, „Фамилия” и „Тено”,  други почистващи препарати).

Освен това «Хаят Холдинг» осъществява и други дейности в областта на  услугите, от тези дейности е получил доход от 3 милиарда USD.

 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.