ФИРМЕН ПРОФИЛ

Кастамону Ентегре, произвежда сурови и ламинирани плочи от дървесни частици, гланцови панели, МДФ, ламиниран паркет, кухненски плотове, панели за врати и продукти за нуждите на секторите на обзавеждането, декорацията и строителството. С консолидиран оборот от 1 милиард евро Кастамону Ентегре е световен лидер и заема челно място в сектора – първо място в Турция, четвърто място в Европа и седмо място в света. Днес със своите 5700 служители и със своите производствени мощности и ноу-хау, фирмата е водеща компания в сектора. Компанията извършва износ в 96 страни от Средна Америка до Индия, което я нарежда на първо място в своя сектор и на 36-то място сред топ 500 промишлени предприятия членове на Истанбулската Камара на Промишлеността.

Кастамону Ентегре има 18 фабрики в 7 държави и 12 различни локации, както в Турция, така и в чужбина - за производство на: МДФ и  ПДЧ /плоскости от дървесни частици/ в Гебзе и Кастамону, ПДЧ  в Балъкесир, Самсун и Тарсус, МДФ в Адана, панели за врати и ПДЧ в Румъния, крафт хартия в Боснa и Херцеговина, ПДЧ в България, МДФ в Русия, ПДЧ в Италия и за производство на дървесен чипс в САЩ. 

Кастамону Ентегре развива производството на своите продукти, като реализира проекти, свързани с опазването на околната среда и по този начин осигурява устойчиво развитие. Нейните възгледи за околната среда и устойчивото развитие са в основата на инвестиционните стратегии и политиките за растеж. Прилагайки интегративен подход към околната среда не само от продуктова гледна точка, но и по отношение на всички процеси, от снабдяването със суровини до производствени етапи, Кастамону Ентегре се грижи производството във всичките му производствени съоръжения да се извършва съгласно одобрените стандарти за опазване на околната среда, от емисиите на газ до енергията и до управление на твърди и течни oтпадъци.

Кастамону Ентегре, произвежда продуктите си използвайки суровини добити от отговорностопанисвани гори, сертифицирани по FSC. Чрез влагането на тези суровини във високотехнологичен производствен процес, създава практични продукти, които са устойчиви на топлина, светлина, влажност и надраскване, които не са вредни за човешкото здраве, околната среда и природата и имат ниски емисии на формалдехид. Той е един от най-големите партньори на ENAT, който оперира в рамките на "Проект за създаване на индустриални горски насаждения и тяхното развитие". Компанията притежава сертификати като ISO 9001 Управление на качеството, OHSAS 18001 Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, ISO 50001 Система за управление на енергията, сертификат CARB2 (California Air Resources Board Phase 2), издаден от WKI, една от най-важните акредитационни институции в света ,също и Сертификат "Turquality". Производството се извършва в съответствие с нормите TSE и Европейските норми (EN).

Кастамону Ентегре, чиято цел е да продължи ръста в развитието си с устойчиви темпове, си поставя за цел да се превърне в един от 5-те най-големи производители през следващите 10 години.

Фабрики на KEAS в Турция

Производствени мощности

Сурови плоскости от дървесни частици / ПДЧ/  и ламинирани плоскости от дървесни частици / ЛаминираниПДЧ / се произвеждат на открита площ от 127 000 м² и на закрита площ от 30 000 м².

Фабрика  за производство на МДФ и плоскости от дървесни частици в Гебзе.

Суров и ламиниран МДФ, ПДЧ и Ламинирани ПДЧ, ламиниран паркет и Принтпан / Лакиран ХДФ/ се произвеждат на открита площ от 557 000 m² и на закрита площ от 152 000 m².

Фабрика за производство на ПДЧ в Тарсус

ПДЧ и Ламинирани ПДЧ се произвеждат на открита площ от 45 011 m² и на закрита площ от 15 000 m².

Фабрика за производство на ПДЧ в Балъкесир

ПДЧ и Ламинирани ПДЧ и Принтпан се произвеждат на открита площ от 272 368 m² и закрита площ от 83 845 m².

Фабрика за МДФ в Кастамону

Суров и ламиниран МДФ, ламиниран паркет и Принтпан се произвеждат на открита площ от 426 000 m² и закрита площ от 99 000 m².

Фабрика за ПДЧ в Самсун

ПДЧ и Ламинирани ПДЧ се произвеждат на открита площ от 114 000 m² и закрита площ от 32 000 m².

Фабрика за МДФ в Адана

Суров и ламиниран МДФ, ламиниран паркет се произвеждат на открита площ от 383 000 m² и закрита площ от 95 000 m².

Фабрики на KEAS в чужбина

Kastamonu Romanıa  – Румъния -  Фабрика за производство на ПДЧ, МДФ панели за врати, работни плотове  

МДФ панелите за врати, ПДЧ и Ламинирани ПДЧ и работните плотове се произвеждат на открита площ от 514 000 m² и на закрита площ от 140 000 m².

Kastamonu Bulgaria  – България-  Фабрика за производство на ПДЧ и дървесни пелети
 ПДЧ и Ламинирани ПДЧ и пелети се произвеждат на открита площ от 189 000 m² и на закрита площ от 41 000 m².

Natron Hayat – Босна и Херцеговина – Фабрика за производство на крафт хартия.

Крафт хартията се произвежда на открита площ от 1 006 000 m² и закрита площ от 101 000 m².

Kastamonu Integrated – Татаристан – Фабрика за производство на МДФ

Суров и ламиниран МДФ и ламиниран паркет се произвеждат на открита площ от 1 000 000 m² и закрита площ от 125 000 m².
 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.