Корпоративна Социална Отговорност

Ние от Kastamonu Entegre осъзнаваме своята отговорност към околната среда от основаването си през 1969 г. В основата на нашите дейности стои мотото "Да бъдем полезни" и всички наши социално-отговорни дейности се базират на този принцип. Напълно осъзнавайки значението на нашият бранд в световен мащаб, ние си поставяме устойчиви цели по пътя към бъдещето, разширявайки пазaрите си и заздравявайки връзките с нашите контрагенти. Нашите дейности в областта на социалната отговорност, се базират на подход фокусиращ се към отделния индивид и обществото като цяло.

Ние възприемаме всички части на обществото като взаимосвързани и затова сме приели да прилагаме интегративен устойчив подход. Освен нашите действия, осъществявани с цел популяризирането на дейности, свързани с намaляването на негативните влияния върху околната среда, здравословната работна среда и културата по безопасност, ние сме поели корпоративна отговорност с цел  осигуряване на комфорт в жилищните пространства.

Нашите заводи, ситуирани в различни географски области и връзките, които сме създали с тях, ни накараха да осъзнаем, че нуждите на околната среда и на обществото трябва да се разглеждат не в регионален, а в глобален план. Изхождайки от тук, ние развиваме нашите проекти на местно и чуждестранно ниво в следните направления:

 • Околна среда
 • Образование и култура
 • Спорт

Нашето производство е чувствително към околната среда, съответства на световните стандарти и е устойчиво, тъй като нашата цел е да оставим на бъдещето поколение един по-добър свят за живеене.

Нашите дейности свързани с екологията

 • Ние осъзнаваме, че нашето бъдеще зависи от опазването на околната среда. Нашата дейност се осъществява чрез универсална концепция за опазване на природните ресурси.
 • За да сме пример в сферата на индустриалното залесяване и за да осигурим развитието и, Kastamonu Entegre стана вторият по големина партньор на ENAT A.S., която е създадена под егидата на Министерството на Горите и Водите и Фондация TEMA. Като акционери в ENAT A.S., нашата цел е да опазим по-добре естествените горски зони, да осигурим непрекъснати доставки на суров материал за сектора на дървопреработването, да предотвратим ерозията и да намалим въглеродните емисии.
 • Смятаме, че природата е най-големият ни подарък и ние от Kastamonu Entegre развиваме производствените си дейности грижейки се за предлаганото ни богатство. В рамките на Седмицата на горите, ние залесихме площи в районите, където имаме производствени предприятия. За нас горите са символ на живота и даваме цялата необходима подкрепа, за да изиграем ефективна роля в цикъла на живота.
 • Вършейки всичко това, ние не забравяме местното население. За да развием социално и икономически региона около Адана, където се намира една от нашите фабрики, ние осигурихме евкалиптови дръвчета, с което подпомогнахме  отглеждането на евкалипт.

Нашите дейности свързани с образованието и културата

 • Kastamonu Entegre отдава голямо значение на вътрешно- корпоративното обучение и в същото време вярва, че държавата и околната среда ще достигнат най-добро развитие посредством образованието. Думата “ekin”, която е синоним на култура, в същото време означава и Земя. Образованието и културата са неизменно свързани. Изхождайки от този факт, с оглед запазване и надграждане на постигнатото, инвестираме в сферата на образованието.
 • В рамките на Втория Фестивал на добрите дела, организиран в началото на 2016 г. под егидата на Областния управител на Гебзе, за да се улесни достъпа до информация и за да се подпомогне едно поколение, което чете повече, Kastamonu Entegre откри Библиотека Гебзе. От тогава студентите и учениците  могат да получават правилна и надеждна информация от източниците в библиотеката.
 • През 2015 г., ние осъществихме проект “Не загърбвай, оценявай и подкрепяй професионалните училища” със съдействието на TAYSAD и в тази връзка изпратихме всички некалибрирани, работещи устройства от лабораториите на нашите заводи до TAYSAD. Тази инициатива беше нашето сътрудничество, за да създадем подходящи условия за лабораторни изследвания за обучаващите се в професионалните училища.
 • Срещи с обучаващите се.
 • Ние вземаме предвид всеки регион, в който присъстваме и организираме срещи с учащите се младежи. Обучаващите се в малките населени места, в близост до нашите заводи, ни гостуват през лятната ваканция, като им се организират разходки в Истанбул, за да се обогати тяхната култура.

Нашите дейности свързани със спорта.

 • Ние считаме, че спортът не означава само състезания, а е един от най-важните фактори, който води до развитие на тялото, ума и личността на човека и обществото. В тази връзка ние подкрепяме младите спортисти, сътрудничейки си с Клуб по Таекуондо Кентавър в Казанлък, България.
Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM