Нашите ценности

Чувство на справедливост и честност

 • Ние предоставяме еднакви възможности на всичките ни служители и към всички се отнасяме честно.
 • Установяваме взаимоотношения, базирани на почтеност, справедливост и доверие с всички наши клиенти.
 • Ние сме коректни, отворени и последователни в нашите изявления и поведение.
 • Ние окуражаваме всеки да изразява открито мнението си.

Прозрачност

 • Ние комуникираме открито.
 • Ние споделяме знанията и опита си.
 • Ние държим на обратната връзка.
 • Ние споделяме нашето мнение с цел опознаване.

Лоялност

 • Ние предлагаме високо мотивираща работа.
 • Ние поощряваме успеха, ние го възнаграждаваме.
 • Ние се подкрепяме взаимно.
 • Ние сме част от една силна и усъвършенстваща се организация.

Отговорност

 • Взети са всички необходими мерки срещу образуването на рискови условия в процеса на работа
 • Ние спазваме етичните ценности и принципи
 • Ние вършим нашата работа с отговорност
 • Ние носим отговорност за нашите действия и изявления.
 • Не спираме да се развиваме
 • Правим проучвания и изследвания в сферата на науката
 • Следваме промените и ставаме част от тях
 • Подкрепяме и ценим високо потенциала на колектива
 • Продължаваме да се развиваме, за да бъдем подготвени за бъдещето

Екипна работа

 • Като част от глобален екип работим заедно за постигане на целите си
 • Споделяме идеи, технологии и талант, за да постигнем целите си като екип
 • Ние вярваме във всеки наш служител и в колектива като цяло и споделяме обща отговорност
 • Ние не се притесняваме от трудностите и се учим един от друг
 • Уважение към човека и природата
 • Грижим се един за друг
 • Ние се отнасяме с уважение към различията
 • Работим с уважение към околната среда, напълно съзнавайки нашите социални отговорности
 • Ние установяваме нашите взаимоотношения и комуникации в рамките на взаимно уважение

Нашите цели

 • Растеж и рентабилност
 • Бидейки световен лидер в сектора осигуряваме устойчив растеж, тясна връзка с горските ресурси и инвестираме в настоящи, нови и печеливши пазари.

Продукт

 • Да допринесем за комфорта на жилищните пространства с нашите висококачествени, иновативни, конкурентни, висококачествени и екологични продукти, които отговарят на очакванията на всички потребители.

Търговска марка

 • Да бъдем иновативна, природосъобразна и надеждна световна марка в сектора на производство на плоскости от дървесни частици

Управление на веригите за доставки

 • Да предоставяме на нашите клиенти качествени продукти, навреме, с високо ниво на обслужване. Това се случва благодарение на нашите инвестиции, които са в близост до източниците на суровини, до пазарите и са подкрепени от високите технологии.  

Човешки ресурс

 • Да бъдем компания, която отдава значение на своите служители, непрекъснато се учи и развива, иновативна е, фокусирана е върху успеха и дава приоритет на екипния дух.
Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM