средства

 

Турският полумесец започва кампания по кръводаряване, в рамките на която се набират доброволци от учреждения и заводи. Във връзка с това, в Центъра по кръводаряване на Турският полумесец в град Самсун служители от администрацията и работници от завода на «Кастамону Ентегре Агач Сан. ве Тидж. А.Ш.» дариха кръв.

 

Въпреки напредъка в областта на медицината, все още не открито и не е произведено вещество, което да замести човешката кръв. Поради това, Турският полумесец започна кампания в цялата страна по кръводаряване с цел да бъдат задоволени нуждите от кръв. Кръводаряването е на доброволни начала, както е според препоръките на Световната здравна организация. Кампанията на Турския полумесец по кръводаряване се поддържа от всички слоеве от обществото.

 

 

 

Административният директор на «Кастамону Ентегре Агач Сан. ве Тидж. А.Ш.» Ертекин Дикмен заяви, че изпитва городост от факта, че е дарил кръв. Освен това, той подчерта, че тази кампания трябва да се повтаря поне 2 пъти в годината и, че, винаги са готови да помогнат на хората, които имат нужда от кръв. Той препоръча на други учреждения, фирми и заводи да се включат в кампанията по кръводаряване и допълни, че всеки човек по всяко време може да има нужда от кръв.

 

Центърът по кръводаряване на Турският полумесец в град Самсун изказа искрена благодарност на Административния директор Ертекин Дикмен, Директора на отдела «Човешки ресурси и финанси» Шенол Кьоксал и на целия персонал за оказаното съдействие.

  

 

 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.