средства

"Kastamonu Entegre", която е една от фирмите на "Hayat Holding" начерта своите нови инвестиционни цели през 2013 г. Президентът Абдулах Гюл посети производствения комплекс на "Kastamonu Entegre", която е най-голямата фирма в дърводобивната промишленост на Турция, 10-та по ред в света. В 17- те завода на "Hayat Holding" работят общо 9 хиляди и 300 души, през 2012 г. се планира оборот от 2.1 милиарда долара, 711 милиона долара от които са от експорта. Халюк Йълдъз - Директорът на Групата по дърводобив в "Hayat Holding" заяви, че "Kastamonu Entegre" ще приключи годината с 1.1 милиарда долара, 270 милиона долара от които са от експорта. А през 2012-2013 г. ще бъде реализирана инвестиция в размер на 685 милиона долара. 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.