средства

Президентът бе придружен от Зам. генералния директор на Свободната икономическа зона Алабуга Вадим ДУБОВИК. Президентът официално положи първата копка на втория етап от строителството с площ 1000 хектара, освен това посети строителния обект на "Kastamonu Entegre".

 

След посещението на обекта в административната сграда Генералният директор на Свободната икономическа зона Алабуга Тимур Шагивалеев заяви, че до днес в зоната са направени инвестиции в размер на 13 милиарда рубли (418 милиона USD), а през 2012 г. се планират инвестиции в размер на 4.37 милиарда рубли (140 милиона USD).

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.