средства

На 26 март 2010 г. в 14:30 ч. на фирмата беше връчен плакет за благодарност за помощта, оказана на Болницата на Медицинския факултет при Балъкесирския университет. На церемонията присъстваха областния управител на Балъкесир, народни представители, общински управители, преподаватели, бизнесмени, управители на благотворителни фондации. Фирмата ни беше направила помощи за оборудване на болнична стая в Болницата на Медицинския факултет. По този повод университетът връчи на Директора на завода Хюсню ЧЕЛЕН плакет за благодарност.

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени.