Политика по качество

Политиката и разбирането на «Кастамону Ентегре» по отношение на качеството се отразява във всеки продукт в най-висока степен. На всички етапи на производството се осигурява ефективно прилагане на системата за качество, която е основен фактор при повишаване на качеството на продукцията, намаляването на разходите и провеждането на мероприятия по повишаване на качеството. Най-важният резултат от този подход е динамиката на научноизследователската и развойна дейност и пълното удовлетворение на очакванията на клиента. Работният процес в «Кастамону Ентегре» напредва с този възглед и от него не се отстъпва. Научноизследователската и развойна дейност по отношение на качеството се извършва в 12 лаборатории, разположени в нашия завод и отговарящи на стандартите EN “Euro Norm”.

Освен указаното, в три лаборатории се тестват и контролират всички продукти по отношение на случаи, които могат да възникнат по време тяхното използване. Панелите се подлагат на тестове за пресоване и боядисване, ламинираните паркети FLOORPAN и ARTFLOOR – по отношение на случаи при облицовката. Единствената цел на тези мероприятия е повишаване на качеството, намаляване на разходите и съхраняване на конкурентоспособността в глобализиращия се свят и в условията на все по-жестока конкуренция. Но «Кастамону Ентегре» не се задоволява само с това. Внедрена е система за следпродажбено обслужване, благодарение на която очакванията на клиентите се задоволяват в най-кратки срокове и най-ефективно. Всички тези процеси са многократно проверени от страна на одиторската фирма TÜV, в резултат на което на «Кастамону Ентегре» е издаден Сертификат на система за управление на качеството ISO 9001:2000.

Всички наши фирми и  заводи притежават сертификати ISO 9001, освен това TÜV Rheinland Group е издала сертификати OHSAS 18001 (охрана на труда и техника на безопасност) за Главното управление (Алтунизаде), Балъкесир, Гебзе, Кастамону и Самсун. 

След проверката за съответствие, направена от страна на независима европейска фирма, за ламинираните паркети Floorpan и Artfloor, произвеждани в заводите в Гебзе и Балъкесир, е издаден сертификат за съответствие на стандарта EN14041 и знака «СЕ».


 

Сертификат за съответствие на турските стандарти

 

«Кастамону Ентегре» притежава Сертификат за съответствие на турските стандарти за цялата своя продукция.

 

Сертификати TSE, ISO 9001:2008 Стандарт на системата за управление на качеството и BS OHSAS  8001:2007 Охрана на труда и техника на безопасност, знак «СЕ».
 
       
Политика по качеството Политика по охрана на труда и техника на безопасност

 

Kastamonu Entegre © 2018 Всички права запазени. TTR BİLİŞİM